Интегрират „младежи от рибарски семейства” с 15 джета за 545 хил. лв.

Европейският проект за развитието на рибарските области ще се осъществи в... Слънчев бряг

Интегрират „младежи от рибарски семейства” с 15 джета за 545 хил. лв.
3962 ~ 4 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува обявление за обществена поръчка за закупуване на 15 броя джетове, моторна лодка и оборудване по проект наречен „Създаване на привлекателна институционална безопасна рамка на нови водни атракционни спортове в курортен комплекс Слънчев бряг от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза - "Съни бийч джетски рейсинг", чрез интегриране младежи от рибарски семейства от територията на МИРГ Поморие - Несебър".

Индикативната стойност на поръчката е малко над 545 хил. лв. без ДДС, а проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство за програмния период 2007 - 2013 г. по приоритетна ОС N4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А – „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”.

Поръчката е в шест обособени позиции, като три от тях са за различни модификации джетове. Прави впечатление, че машините са с характеристики дефинирани до сантиметър, което подсказва точно определени модели или дори точно определени единици, които „трябва” да се закупят. Ето и публикуваната характеристика: „Обособена позиция 1- доставка на джет с дължина на коритото 3,22м., ширина 1,17м., обем на двигателя до 1100 куб.см. или еквивалент - 10бр.; Обособена позиция 2 - доставка на джет с дължина на коритото 3,22м., ширина 1,17м., обем на двигателя до 1812куб.см. или еквивалент - 3бр.; Обособена позиция 3 - доставка на джет с дължина на коритото 3,37м, ширина 1,23м., обем на двигателя до 1812куб. см. или еквивалент - 2бр.; Обособена позиция 4 - доставка на моторна лодка с извън бордови двигатеел или еквивалент - 1бр.; Обособена позиция 5 - доставка на муле теглич - 1бр.; Обособена позиция 6 - доставка на колесар за лодка - 1бр.

Какво се крие зад дългото няколко реда и комплицирано име на проекта?

От оскъдната информация на интернет страницата на сдружението с нестопанска цел "Съни бийч джетски рейсинг” можем да видим, че то е регистрирано съвсем наскоро – на 11.02.2014 г. от Окръжен съд Бургас. Основната му цел е развитието на джетските като спорт в България, за което и обявяват, че са първия спортен клуб в тази област. От страницата им можем да разберем само за едно организирано от тях събитие – състезание на 21 юни. „Този не толкова популярен спорт у нас е в сърцата на група ентусиасти от дълги години и едва през зимата на 2014 година (годината е цитирана точно) в главите на учредителите на клуба узря идеята да обединим усилията си около полагането на основите на този спорт в България”, можем да научим от представянето им. Изненадващо или не, няма и дума за рибари, риболов или каквото и да е свързано с този сектор от стопанството.

Информацията, в на пръв поглед набързо направената интернет страница, е публикувана още по-скоро - 7 юли тази година.

Според обявлението проектът ще се реализира на централния плаж на курортен комплекс Слънчев бряг. Тук възникват няколко съвсем логични въпроса:

Е ли курортен комплекс Слънчев бряг рибарска област? Са ли състезанията по джетски част от „текущите разходи на рибарските групи”? Какви ще са икономическите ефекти от водните спортове върху Рибарството като икономически отрасъл? Имат ли нужда младежите от рибарски семейства да бъдат интегрирани и ако да, по какъв начин са били отхвърляни от обществото досега? Как ще бъдат използвани джетовете и моторната лодка в "обществена полза"?

Въпросите, обаче, не спират с това...

Класирането на кандидатите да доставят точно определения брой джетове, според сантиметрите дължина, ще се извърши на база два критерия с равно тегло - по 50%. Единият критерий е предложена цена, а другият - срок на доставката. Наличието на такава голяма тежест на срока на изпълнение на договора говори, че бенефициентите държат на бързото доставяне на техниката и оборудването, което на пръв поглед е обяснимо, с оглед летния сезон. Да, но подадените оферти ще бъдат отворени на 9 септември, а срокът на договора ще е 120 дни, което означава далеч след края на активния туристически сезон. Тези обстоятелства будят въпроса дали бързата доставка не представлява дискриминиращо условие, което дава предимство на доставчик, разполагащ с техниката на склад. Като прибавим и вече описаните детайлни характеристики на джетовете се засилва усещането, че поръчката може да не предоставя равни условия за достъп на всички потенциални кандидати.

В общественото пространство постоянно се говори как да бъдат усвоявани повече европейски средства и как спрените ОП Околна среда и мерки по ОП Регионално развитие да бъдат размразени. Създава се впечатлението, че ресурсите на Европейския съюз са подаяние или даденост, които трябва да си вземем... непременно на 100%. Това обаче е целеви ресурс, чиято мисия е да намали различията в икономическото и социалното развитие и да подпомогне конвергенцията на новите страни-членки. Европейските средства по правило (наистина вероятно си остава само формално) се насочват към проекти, които имат, така наречения, мултиплициращ ефект. С други думи резултатите от тях не са еднократни и представляват устойчиво подобрение на ефективността в сферите, където парите са инвестирани.

Точна така... целеви. Селският туризъм не значи луксозни джипове, градска среда не значи високо надценени кичозни елементи, информационна кампания не значи „купуване” на медийно внимание, а рибарството не значи водни спортове в популярни туристически дестинации. И ако горното е вярно само "на хартия", то защо толкова да настояваме за размразяване на спрените вече средства? Разбира се, развитието на различни спортове е достойно за адмирации начинание, но ако тези спортове са конкурентни, то публичният ресурс е последният, който би трябвало да се ангажира.

Точно така... публичен. Европейските средства не са ничии, не са подарък. Те са наши, в силата ни на европейски граждани.

 

Тук можете да намерите подробности за параметрите на поръчката

Подкрепи Economic.bg