Италия прие мерките за реформи на пазара на труда

Правителството одобри с 393 гласа "ЗА" подготвяните реформи

С 393 гласа "ЗА", 74 "против" и 46 "въздържали се", италианският парламент одобри реформата на пазара на труда. приемането трябваше да стане най-късно до четвъртък, за да може премиерът Марио Монти да отиде на срещата на върха на ЕС с тази важна мярка, смятана за ключова за икономиката на страната, и да успокои европейските си партньори.

Преди да бъде приета мярката, правителството спечели последователно четири вота на доверие по всеки от членовете на реформата. Ако беше загубил дори само един от вотовете, Монти трябваше да подаде оставка.

Новото трудово законодателство цели да облекчи процедурите за уволнение на работници, да разшири помощите при безработица от 2017 г. нататък и да сложи край на злоупотребите със схемите за временна заетост, които позволяват на работодателите да избягват наемането на работници на трудов договор.

Коментари: 0