Изчисляването на лихвата по кредита става по-прозрачно

Промените правят сравними условията за потребителски кредити в целия ЕС

Изчисляването на годишния процент на разходите (ГПР) вече ще бъде по-прозрачно, след като Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит. След изменията в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2011/90/ЕС. В документа са предвидени допълнителни допускания за изчисляване на ГПР, се казва в съобщение на икономическото министерство.

След промените се актуализират седем от съществуващите методи за изчисляване на лихвения показатели и се въвеждат три нови. Когато договорът за потребителски кредит е с неопределен срок, за определянето на годишния процент на разходите се счита, че срокът е едногодишен, е една от промените.

Промените правят сравними условията за потребителски кредити в целия ЕС, защото изчисляването на ГПР ще се извършва по един и същи начин на територията на цялата общност. Това улеснява и кредиторите при техните изчисления, които ще бъдат аналогични във всички държави от ЕС.

Направените промени в Закона за потребителския кредит ще допринесат за повишаване на прозрачността при изчисляването на ГПР за потребителски кредити и по-добра защита на потребителите.

Коментари: 0