Износът през септември забави ръста до 1.6%

За деветмесечието експортът достига 30.2 млрд. лв.

Автор: Атанас Христов

Износът на България през септември 2012 г. е 3.5 млрд. лв., като забави темпа на растеж до 1.6%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). През август експортът беше 3.6 млрд. лв., или ръст от 6.2% на годишна база.

С натрупване през януари-септември 2012 г. продадените на външни пазари български стоки са за 30.2 млрд. лв., което е повишение от 2.2% спрямо съпоставимия период на миналата година. За сравнение - през първите осем месеца на тази година експортът нарасна с 2.3% и в края на август 2012 г. достигна 26.6 млрд. лв.

През първите девет месеца на 2012 г. в страната са внесени стоки на стойност 37.1 млрд. лв., или с 11% повече спрямо същия период на предходната година. Само през септември общият внос намалява с 3.8% на годишна база до 4 млрд. лв.

В периода януари - септември 2012 г. износът на България за страни извън ЕС се увеличава с 9.8% спрямо съответния период на предходната година до 12.4 млрд. лв. Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират 51.8% от износа за трети страни. През септември износът за трети страни се увеличава с 13.4% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.5 млрд. лв.

Коментари: 0