Износът за ЕС нараства с 2,8% за полугодието

Вносът също бележи увеличение с 3,6 на сто, сочат данните на НСИ

Износът за ЕС нараства с 2,8% за полугодието
През периода януари - юни 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.8% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 12.6 млрд. лв., а вносът на България от ЕС се увеличава с 3.6% и е на стойност 14.9 млрд. лева. Това сочат данните на Националния статистически институт, обявени днес.
 
През юни 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 10.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.3 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.1% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - юни 2014 г. нараства с 3.6% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 14.9 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През юни 2014 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - юни 2014 г. е отрицателно и е на стойност 2 336.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 738.7 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите шест месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (41.3%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (21.3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (21.0%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (11.6%) е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.”, а най-голямо намаление (13.4%) се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

Търговия с трети страни

През периода януари - юли 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 8.9 млрд. лв., a вносът намалява с 6.4% и е на стойност 11.0 млрд. лева.
 
През периода януари - юли 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 24.1 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 2.8%, а общата стойност на внесените стоки е 28.7 млрд. лв. и намалява с 1.2%.
 
Външна търговия за 2013 г.
 
Днес НСИ публикува и данни за външната търговия на България за 2013 г.
 
През 2013 г. са изнесени стоки за 43.6 млрд. лв. и спрямо 2012 г. износът се увеличава със 7.2%. Внесените стоки (по цени CIF) през 2013 г. са за 50.5 млрд. лв., или с 1.4% повече от предходната година.

През 2013 г. са изнесени стоки за 43.6 млрд. лв. и спрямо 2012 г. износът се увеличава със 7.2%  В сравнение със съответния месец на предходната година най- голям ръст се наблюдава при износа през януари - с 23.9%, а най-голям спад през май - с 9.3%.

Внесените стоки (по цени CIF) през 2013 г. са за 50.5 млрд. лв., или с 1.4% повече от предходната година. През 2013 г. в сравнение със съответния месец на 2012 г. най-голям ръст при вноса се наблюдава през септември - с 13.3%, а най-голям спад се отчита през май - с 11.1%. Тенденцията вносът по месеци да е по-голям от износа се запазва и през 2013 г. с изключение на месец август.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) през 2013 г. е отрицателно и е в размер на 7.0 млрд. лв., което е с 2.2 млрд. лв. по-малко от салдото за 2012 г. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за 2013 г. е на стойност 4.8 млрд. лева.

Износът на България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2013 г. в сравнение с 2012 г. са изнесени повече стоки в преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст се наблюдава при износа на „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (30.2%). Спад (2.9%) се наблюдава единствено при износа от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”.

При вноса най-голям ръст е отчетен в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10.8%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.” (9.9%). Най-голям спад се наблюдава при вноса от сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (13.4%).

Търговия на България с ЕС

През 2013 г. износът на България за страните от ЕС се увеличава с 9.1% спрямо предходната година и е в размер на 26.1 млрд. лв.. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, които формират 75.3% от износа за ЕС.

Вносът на България от страните от ЕС за 2013 г. се увеличава с 3.1% спрямо предходната година и е на стойност 30.2 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС е отрицателно и е в размер на 4.1 млрд. лв. за 2013 г. Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска
класификация, показва, че през 2013 г. в сравнение с 2012 г. най-голямо е увеличението в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (29.5%). Най-голям ръст при вноса от ЕС се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (8.7%).

Търговия на България с трети страни

През 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 4.5% спрямо предходната година и е на стойност 17.4 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар, Сърбия и бившата югославска република Македония, които формират 53.7% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни за 2013 г. намалява с 0.9% спрямо предходната година и е в размер на 20.4 млрд. лв.  Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни е отрицателно и е на стойност 2.9 млрд. лв. за 2013 г. 

Коментари: 0