Изтъргуваха 12% от „Каолин”

Акциите преминаха на извънрегулиран пазар и донесоха оборот над 8 млн. лв.

На Българката фондова борса бяха изтъргуваха 12% от „Каолин” . Сделките за книжата преминаха на извънрегулиран пазар на борсата, а оборота по тях достигна 8.3 млн. лв.

Акциите бяха прехвърлени в общо 4 сделки, като най-големия пакет беше на цена от 1.31 лв. за ценна книга. Общия обем на акциите, които смениха собственика си достигна 6.036 мл.

 Това е един от големите пакети акции, които сменят собственика си от компанията в последните месеци, макар позицията да е сред често търгуваните на БФБ.

Коментари: 0