Жан Салеси: Ще вложим 240 млн. лева в София до 2013

„Софийска вода” ще уведомява с sms за спиране на водата и посещение на проверители на водомери, казва прокуристът на дружеството

Компанията ще реконструира до месец май четири емблематични за столицата обществени чешми

 

Жан Салеси има повече от 30 години международен опит в управлението на международни проекти за изграждане, експлоатация и поддръжка на ВиК инфраструктура и комунални услуги в групата “Veoliа Environnement“. От  2010 г. до 2011г. той  е главен изпълнителен директор на „Veolia вода“ в Португалия. Преди това заема успешно редица ръководни постове в различни подразделения на „Veolia”  в Австралия, Китай, Чехия и Франция. Г-н Салеси е прокурист на „Софийска вода“ от ноември 2011 година.

 

 

- Г-н Салеси, в средата на миналия месец внесохте искане за увеличение на цената на ВиК услугите в София. Защо се налага това?

Ние не търсим самоцелно повишаване на цените на ВиК услугите. „Софийска вода” работи за успешното изпълнение на 5-годишния си бизнес план за периода 2009 – 2013 г., който е одобрен от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).Предвидената в него инвестиционна програма е на стойност 240 млн. лв. За да се постигне ефективност, в 5-годишния бизнес план на компанията е планирано увеличение на цените средно по 14% на година. Досега „Софийска вода” надлежно изпълнява предвидените инвестиции, но при цени доста по-ниски от заложените, основно за сметка на постигнати икономии от по-добра ефективност. ”Софийска вода” изцяло реинвестира приходите от своята дейност, тъй като не разпределя дивиденти.

Цената на ВиК услугите отразява разходите за третиране и подаване на вода, за отвеждането и пречистването на отпадъчните води както и разходите за инвестиции в инфраструктура. Одобреният бизнес план предвижда и профил на цените на услугите, прецизирани по години. Хората смятат водата за дар от природата, но трябва да осъзнаят също, че удобството да я имаме у дома има ценa. Ние не просто доставяме вода до домовете на хората, а предоставяме ВиК услуги. Пречистваме водата в нашите пречиствателни станции за питейна вода, където има разходи за електричество, химикали и работна сила, доставяме пречистената питейна вода до домовете на столичани през водопроводна мрежа от хиляди километри.

След това отвеждаме мръсната вода по канализация, която отива до най-голямата и модерна пречиствателна станция за отпадъчни води на Балканския полуостров край Кубратово. Там пречистваме отпадъчната водата на три нива, като последното отстранява фосфора и азота, за да я върнем в  Искър с качества, които позволяват на рибата да живее в естествената си речна среда. Малко хора си дават сметка, че ВиК секторът е един от най-капиталоемките навсякъде по света.

- Какво поскъпване да очакваме и как ще се отрази то на ВиК услугата?

В последната актуализирана  версия на бизнес плана за периода 2012 – 2013 г., внесена в ДКЕВР и Столична община на 19 март 2012 г., „Софийска вода” е аргументирала необходимостта от увеличение от 12.1%,  което би гарантирало изпълнението на инвестиционната програма за 2012 г. от 41,3 млн.лв. Допълнителните средства, които не са били предвидени в досегашния бизнес план, и не са били включени в цената на водата до момента, са необходими за обезпечаването на експлоатационните разходи за безпроблемното функциониране на изградените с европейски средства съоръжения.

От 2011 г. „Софийска вода” прие за експлоатация 2 нови пречиствателни станции за питейна вода - ПСПВ „Пасарел” и  ПСПВ „Мала църква”,  както и канализационна помпена станция „Нови Искър“. Като прибавим и повишаването на цената на електроенергията, цената на горивата и се отчете и средната годишна инфлация от 4.2% смятаме, че  имаме аргументирани основания за повишаване на цените на ВиК услугите в София. Осъзнавайки, че предлагаме жизненоважни услуги на нашите клиенти, предложените от дружеството цени за ВиК услугите са далеч под социално поносимите нива за клиентите ни.

- Кога новите цени ще влязат в сила?

Искрено се надяваме да получим увеличение на цената на ВиК услугите не по-късно от месец май 2012 г. Само така би се гарантирало изпълнението на инвестиционната ни програма за 2012 г. от 41.3 млн. лв.

- Каква е цената на водата в София, спрямо тази в други градове в Европа?

Уверявам ви, че тя е една от най-ниските в Европа. Например, във Великобритания цените на водата е около 5 евро за кубик, в Германия 5-6 евро, в Унгария и Чехия около 3 евро, докато в София цената е едва 0.7 евро за кубик. Предложението ни за повишаване на цената е комплексната цена за ВиК услуги да стане от 1.68 лв. за кубик вода до 1.88 лв. за куб.м с ДДС.

Хората трябва да разберат, че доставката на питейната и пречистването на отпадъчните води е вероятно една от най-скъпите публични услуги в света, главно поради необходимостта от изпълнение на инвестиционни програми за обновяване и разширяване на голяма, но често амортизирана и неизяснена инфраструктура. По целия свят операторите могат да предоставят качествени водоснабдителни услуги само чрез постоянни инвестиции в инфраструктурата.

Като поехме отговорността за предоставяне на ВиК услугите в столичния град, ние приехме и съществуващото положение на ВиК инфраструктурата, а сега следва да ускорим и засилим дейността си по поддръжката, за да предложим на нашите клиенти качествените услуги, които те заслужават. Не само  защото трябва да доведем водата от язовира, да я пречистим, но и да  поддържаме водопроводна мрежа от 4200 км, така че да доставим вода до всеки. Поддържането на канализационната мрежа от 1521 км и нейното разширяване  са изключително скъпи начинания.

- Предприехте мерки за събиране на дълговете към компанията. Как подхождате към длъжниците си?

„Софийска вода” не толерира некоректните си клиенти и използва всички мерки, предвидени в закона, за да ограничи броя им.  Имаме специализиран отдел, който системно следи неплатените сметки и работи активно с нередовните клиенти. Дружеството ни използва услугите и на две специализирани фирми за събиране на вземания, с цел да може да се осъществи контакт с максимален брой клиенти длъжници. В случай че гореизброените способи не покажат, че длъжникът има желанието да погаси задълженията си за потребени ВиК услуги, дружеството ни, след предварително уведомление, предприема мерки по прекъсване на водоснабдяването, като най-крайната мярка е съдебно търсене на задълженията. 

Към момента общият брой длъжници на „Софийска вода“ АД са 164 566 клиента, или над 28% от всички клиенти на дружеството. Некоректните клиенти пречат на редовните да получат повишаване на нивата на качество на услугите. Например с тези 62 млн. лв., какъвто е сега размерът на задълженията на некоректните платци, ние бихме могли да реконструираме около 200 км водопроводи или изградим около 40 км нова канализация в София.

Друг притеснителен проблем са незаконните присъединявания към мрежата, които за съжаление са прекалено много в София; при строителството се ползват публични услуги, но не се заплаща за тях, което уврежда интересите на всички жители на столицата.

- През есента обещахте „Софийска вода” да реконструира четири емблематични чешми в София. Кога ще бъдат готови?

През ноември миналата година в градинката зад Националния природонаучен музей символично зазимихме с къщичка арт-инсталация една от известните обществени чешми. Наистина тогава обещахме да върнем на софиянци добрия вид и изрядно състояние освен на тази чешма и на още три: в градинката пред „Кристал”, зад пилоните на НДК, на изхода на метростанцията на Софийския университет. Искам обаче като човек, който оценява красивата ви столица, да кажа, че целта на този ангажимент, който ще изпълним най-късно до началото на май, не е само да направим един от поредните си жестове към столичани. С него призоваваме да се противодейства на вандализма, който обезобразява град, известен от древността.

- Да се върнем отново на  инвестиционните проекти на „Софийска вода” за тази година. Кое е главното, наложителното, което трябва да се изпълни?

Фокусът на инвестиционната програма остава насочен в проекти за подобряване на качеството на водопроводната мрежа, намаляване на загубите и отново разширение на канализационната система в съответствие с приоритетите на Столична община. И двете дейности са свързани с много високи нива на капиталови разходи. През 2012 г. предвиждаме инвестиции от 41.3 млн. лв. като максимално координираме действията си с плановете на Столична община за изграждане на улици и на метрото.

Пример за добра координация е изграждането на канализация и подмяна на водопровод по бул. „Братя Бъкстон”, след което Столична община ще смени изцяло уличните настилки по булеварда. Друг пример е реконструкцията на водопровод, която извършваме по бул. „Черни връх” преди Метроплитен да асфалтират булеварда, реконструкция на близо 5 км. Подменяме водопроводи по ул. „Искърско дефиле” в район Нови Искър, преди Агенция „Пътна инфраструктура” да подмени асфалтовата й настилка.

Продължаваме с  изграждането на зони за управление на налягането, като ще реконструираме повече от 5 км. водопроводи в кв. „Горна баня” на стойност над 1,5 млн. лв. Предстои ни и работа по главен канализационен клон 1 в кв.”Модерно предградие”, канализационна помпена станция в кв. „Илиянци” и т.н.

- Освен чрез конкретните инвестиционни проекти за развитието на ВиК мрежата, как хората ще усетят подобреното обслужване от компанията?

Като част от групата „Веолия вода” за нас смисълът и фокусът на всяко нещо, което правим, е клиентът. Стремим се с всяка инвестиция във ВиК системата да подобряваме качеството на ВиК услугите, а това е най-важно за клиентите. Това, което правим, е да оптимизираме водопреносната мрежа, за да намалим физическите загуби на вода и да управляваме налягането така, че при всяка авария да бъдат засегнати минимален брой клиенти. С разширяването на канализационната мрежа осигуряваме на софиянци по-висок стандарт на живот.

В друг аспект на дейността ни през 2011 г. въведохме нова зелена услуга за клиентите - електронна фактура. Сега те имат възможност да се абонират за  електронна фактура, която е напълно легитимен финансов документ. Успоредно с това информацията ни на корпоративния сайт се актуализира в реално време и всеки заинтересован може да разбере защо няма вода и за колко време. Интернет сайтът ни предлага и опция на клиентите ни да се абонират за райони по тяхно желание, за които да получават съобщения за планирано прекъсване на водоснабдяването.

В момента обмисляме варианти да информираме  клиентите ни и чрез SMS-и за прекъсвания на водата и дори за предстоящи посещения на проверители на водомери. Като компания, която поставя клиента във фокуса на всяко свое действие, „Софийска вода” работи за постоянно подобряване  обслужването на клиенти ни, използвайки и богатия опит на „Веолия вода” в целия свят. 

 

Таня Киркова

 

Коментари: 0