КТБ и VTB поеха контрола над БТК

Акционерите на телекома одобриха сделката за преструктуриране на компанията

132 ~ 2 мин. четене

Корпоративна търговска банка АД и VTB Capital PLC скоро ще поемат контрола в Българска телекомуникационна компания АД (БТК). На проведено днес общо събрание на акционерите беше одобрено преструктурирането на компанията, стана ясно от протокола от общото събрание публикуван на БФБ.

Днешното общо събрание трябваше да се проведе на 28 септември, но заради забавяне обявяването на поканата в Търговския регистър беше отложено.

Решението за преструктуриране е одобрено от всички присъствали инвеститори, с изключение на мажоритарния собственик "Неф Телеком България" ООД, който не гласува, тъй като е заинтересовано лице и няма право да участва във вземането на решения по подобни точки.

Една от гласуваните промени е промяна в договора за кредитни линии на телекома, подписан с кредиторите на 9 август 2007 г. Общата сума на главницата по заемите е 478.44 млн. евро, които ще бъдат консолидирани в една нова кредитна линия. БТК ще трябва да направи първоначално плащане по нея между 16 и 38 млн. евро.

Структурата на новоучредени дружества ще придобие всички акции от капитала на БТК, които понастоящем са притежавани от групата НЕФ. В резултат на предложеното преструктуриране общият дълг на БТК и групата НЕФ ще бъде намален от около 1.7 млрд. евро до 588 млн. евро, посредством комбинация от изплащане на дълг, преобразуване на дълг в капиталово участие и отписване на дълг, както и промяна на контрола върху БТК от групата НЕФ към Новата група.

Българската телекомуникационна компания вече получи одобрението на британски съд да се пристъпи към преструктуриране на 1.7 млрд. евро дълг, с което се сложи край на продължилите две години на спорове с кредиторите и няколко неуспешни опити за продажба на дружеството. По силата на сделката одобрена от Върховния съд в Лондон, VTB Capital и Корпоративна търговска банка получават правото да придобият над 70% от БТК от настоящите кредитори на дружеството.

Подкрепи Economic.bg