КЗК глоби две компании, произвеждащи лютеница

Общият размер на санкциите надвишава 70 хил. лв

288 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършени нарушения от страна на две компании, произвеждащи лютеница – „Булконс Първомай“ АД и „Консервинвест“ ООД, съобщиха от антимонополния орган.

По отношение на „Булконс Първомай“ АД проучването показа, че в периода от месец януари 2010 г. до момента ответното дружество поставя означението „1939“ върху етикетите на „Лютеница Първомай“, „Пикантна Домашна Лютеница“, „Домашна Лютеница Първомай“, и „Лютеничко - Детска Лютеница“, като в становището си твърди, че означението е свързано с годината на фактическото създаване на Консервната фабрика Витекс в гр. Първомай. Комисията е наложила имуществени санкции на дружеството в размер на 6023 лв и 30115 лв.

Обозначението „1939“, поставяно върху етикетите на всички произвеждани и предлагани от "Булконс Първомай" АД лютеници в периода от 2010 г. до момента, представлява невярно по своята същност сведение. Нарушението е в състояние да въведе в заблуждение потребителите, създавайки погрешна представа относно съществени свойства и характеристики на стоките, а оттам и до деформация в търсенето на продукта и в конкурентната среда като цяло.

„Консервинвест“ ООД е посочвала едновременно стандартите Браншови Стандарт, БДС 2022-74 и ТД 06-06 върху етикета на "Едросмляна лютеница – Ръченица", което е в състояние да създаде объркване у потребителите какво точно следва да очакват като характеристики и качество на продукта. Компанията ще трябва да заплати санкции в размер на 23020 лв и 11510 лв.

Като второ нарушение от страна на ответното дружество КЗК приема рекламното послание, публикувано през 2012 г., във в. Телеграф, според което дружеството е първата фабрика, която пусна на пазара лютеница по стандарт. В случая посланието цели да внуши, че предприятието е „пионер“ в съответната област, като задава или поне участва в задаването на гарантирано качество за потребителите" и е заблуждаващо в своята цялост по смисъла на ЗЗК.

Подкрепи Economic.bg