КЗК отмени обществена поръчка за велинградските училища

Изборът на изпълнител за подобряване на енергийната ефективност в учебни заведения в общината ще се проведе наново

60 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград. Става въпрос за класирането на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за подобряване на енергийната ефективност в учебни заведения в община Велинград.

Проучването установи, че оценителната комисия е допуснала нарушения при оценяването на техническите предложения, като не е спазила методика за оценка при оценяване на подпоказател Б1 - Технологично-строителна програма. Освен това незаконосъобразно са били въведени допълнителни изисквания, въз основа на които е било извършено оценяването.  

Нарушението е основание за отмяна на решението на възложителя, подчертават от КЗК. От комисията връщат преписката за ново разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците.

Подкрепи Economic.bg