КЗК пусна спряна обществена поръчка

Комисията смята, че методиката за оценка е не само правилно и законосъобразно заложена, но и правилно приложена

3701 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на изпълнителния директор на „Пазари запад“ ЕАД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от „Пазари запад“ ЕАД“, съобщиха от антимонополния орган.

Производството установи, че възложителят е прекратил незаконосъобразно процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание неясен подпоказател за оценка на техническите предложения.

От Комисията отчитат, че методиката за оценка е не само правилно и законосъобразно заложена, но и правилно приложена, като оценителната комисия е изложила конкретни мотиви за присъдените точки.

В тази връзка, КЗК счита, че при влязла в сила законосъобразна методиката за оценка, която е приложена правилно, възложителят не може да прекрати процедурата на основание нарушение при прилагане на методиката.

От Комисията оповестиха, че връщат преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап издаване на решение за класиране и избор на изпълнител, съгласно мотивите в решението.

Подкрепи Economic.bg