КЗК спря избора на строител на Северната тангента

Жалбата е внесена от Консорциум "ХПВС- ССТ"

3734 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Избраният строителна Северната скоростна тангента е трябвало да бъде отстранен от процедурата за избор на изпълнител, става ясно от решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

След жалба на Консорциум "ХПВС- ССТ" антимонополният орган е отмени решение на председателя на УС на АПИ за избор на изпълнител на обществената поръчка за изграждане на трасето с дължина 16.5 км.

Предвид установените факти по преписката КЗК счита, че класираният на първо място участник "Салини-Импреджило" не е представил доказателства, че предложените от него експерти за позиции "Ръководител на обекта", "Заместник ръководител на обекта" и "Координатор по безопасност и здраве" отговарят на минималните изисквания на възложителя, аргументират се от КЗК.

"Съгласно ЗОП неговата оферта е трябвало да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като комисията вече е изискала допълнително документи и за тримата предложени експерти, т.е. възможността за допълване на плик № 1 е използвана и изчерпана", се казва още в решението на антимонополния орган.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите от офертите на участниците.

Коментари: 0