КЗК спря процедура за купуване на пожарникарски стълби

Причина за отмяна на класирането са липсващи документи на класирания на 1-во място участник

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени заповед на зам.-министъра на вътрешните работи за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка на автомеханични пожарникарски стълби по обособени позиции”.

Причина за решението на комисията са жалбите, подадени от „Ивеко Магирус Брандшутцтехник” ГМБХ, Германия и „Волкан Янгън Сьондрюме Техноложилери” Сан Тидж А.Ш., според които оценителната комисия не е отразила несъответствията в офертата на класирания на 1-во място участник "Розенбауер Интернешънъл" АГ. Кандидатът не е представил документи от производител, които удостоверяват, че има право да извършва гаранционно обслужване на съответната техника. Оценителната компания не е  изискала съответната документация и е извела незаконосъобразен извод, че представените документи от участника съответстват на изискванията за подбор и е допуснала кандидата до следващ етап от процедурата.

След откритите несъответствия от Комисията, процедурата ще бъде върната за ново разглеждане, съобразно критериите за подбор на възложителя.

Проверка на Economic.bg показва, че процедурата е открита през февруари месец при управлението на ГЕРБ.

Коментари: 0