КЗК ще анализира енергийния сектор

Целта е да се разработят възможни варианти за засилване конкурентността на пазара

112 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще извърши анализ на конкурентната среда в сектора на пренос и доставка на природен газ по отношение на пазарите на производство, търговията, пренос и снабдяването с електрическа енергия. Целта е да се разработят възможни варианти за засилване на конкуренцията на пазара след въвеждане на Трети енергиен пакет, следвайки най-добрите практики от други страни-членки на ЕС.

Ще бъде проучена степента на прозрачност при ценообразуването в условията на прилагане на регулирани тарифи на пазарите на електрическа енергия. Освен това ще се анализира наличието на вертикални ограничения, както и наличието на проблеми за конкуренцията на низходящите пазари в отношенията между разпределителните фирми и крайните клиенти.

Анализът ще бъде обединен и с текущ проект на работна група в КЗК, която извършва преглед на структурата на пазара и степента на ефективна конкуренция в подсектор „Електричество”. Работната група анализира промяната в модела на конкуренция, която се очаква да настъпи с оглед либерализацията на този пазар.

Подкрепи Economic.bg