Кабинетът даде две концесии за добив на подземни богатства

Две фирми получиха разрешение да проучват терени за строителни и скалнооблицовъчни материали

608 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Правителството в оставка одобри на днешното си заседание две концесии за добив на подземни богатства.

Първото се дава на софийската компания "Монолит" АД, която получи концесия за добив на строителни материали от находище "Горна Кремена" - участък "Буков дол". Площта е 107 148 кв. м, а срокът на концесията 35 години. За този период дружеството ще вложи 1.63 млн. лв., като се очаква за целия период постъпленията от концесионни плащания да са 1.81 млн. лв.

Регистрираната в град Летница компания "Летница - Керамика" ЕООД получи концесия за 30 години, която дава право на дружеството да добива подземни богатства от находище "Каменището", разположено в землището на града, който се намира в област Ловеч. Площта е 232 900 кв. м.

Правителството в оставка разреши и сключването на допълнително споразумение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства на "Върба - Батанци" АД, град Златоград от находището със същото име. В споразумението се променя срокът за предоставяне на банкова гаранция, обезпечаваща задълженията на концесионера за първата година от срока на концесията, обхващаща периода от 31 май 2012 г. до 31 декември 2012 г., от двуседмичен на четиримесечен, считано от датата на подписване на договора.

Софийското "Стоунрайз" ООД пък получи разрешение да проучва скалнооблицовъчни материали в площ "Симов дол", в землището на село Карлуково. Заявената площ е 2.74 кв. км, а срокът на разрешението е една година. За този период дружеството ще инвестира минимум 52.7 хил. лв. в проучвателни дейности и още 5 270 лв. в мероприятия по опазване на околната среда.

Също за срок от една година "Тони Тодоров" ООД, град Перник ще проучва за строителни материали в площ "Калоян", разположена в землището на село Муселиево, община Никопол. Размерът на площта е 0.6 кв. км. Минималната очаквана инвестиция в проучване е 36 900 лв. В опазване на околната среда ще бъдат вложени 3 690 лв.

Подкрепи Economic.bg