Картел с касовите апарати

Антимонополната комисия глоби четири фирми с близо милион лева за едновременно увеличение на цените през 2008-2009 година

Има картел в цените на касовите апарати. Това констатира проверка на Комисията за защита на конкуренцията.

Антимонополистите са установили, че 4 дружества са нарушили правилата на конкуренцията, като са предприели координирани действия по едновременно и регулирано увеличение на цените за крайни клиенти на електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери.

 

Затова КЗК ги глоби с близо милион лева. Отделните имуществени санкции са - 503 280 лв. на Датекс” ООД, 155 844 лв. на Дейзи Технолоджи” ЕООД, 82 512 лв. на „Тремол” ООД  и 257 928 лв. на „Елтрейд” ООД за нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.

Комисията образува производството в края на 2009 г., в отговор на сигнал и публикации в медиите относно едновременното поскъпване през същата година на всички модели касови апарати, предлагани от български производители. КЗК установи, че поведението на страните доказва съществуването на забранено споразумение и/или съгласувана практика по смисъла на чл. 15, ал. 1, ЗЗК.

Извършеният фактически и пазарен анализ показа, че от 01.01.2005 г. до първото тримесечие на 2010 г. ответните дружества са предприели две основни изменения на провежданата от тях ценова политика, което е довело до общо повишаване на цената на почти всички предлагани от тях касови апарати и фискалнипринтери.

Това са едновременно увеличаване от 4-те дружества на цените на касовите апарати и касови принтери през февруари 2008 г. и през април 2009 г., което показва, че между тях съществуват форми на координация и сътрудничество, обединени от обща антиконкурентна цел.

Доказателства за наличието на контакти между страните се откриват и в кореспонденция между отделни дружества и преди 2005 г., предмет на която са отново цените на касовите апарати и фискални принтери, както и прилаганите отстъпки към дистрибуторите, участието в търгове за възлагане на обществени поръчки

Макар и да датират по-назад във времето, доказателства за наличието на контакти между страните се откриват и в кореспонденция между отделни дружества, предмет на която са прилаганите отстъпки към дистрибуторите, участието в търгове за възлагане на обществени поръчки, пазарите, на които осъществяват дейност и конкурентните условия на тях.

Решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му пред страните.

 

Коментари: 0