Количеството боклук ще е определящо за такса смет

От 2015 г. данъчната оценка на имота няма да се използва за изчисляване на таксата

104 ~ 1 мин. четене

От 2015 г. данъчната оценка, балансовата стойност и пазарната оценка на имота няма да могат да се използват при определянето на такса смет. Според днешното решение на правителството, единствено количеството генериран отпадък ще може да се използва при определянето на таксата. Засега обаче не е измислен начинът, по който ще се следят отпадъците.

Сградите със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D се освобождават от данък сгради по Закона за енергийната ефективност. В предлаганите промени се прецизират нормите за това данъчно облекчение, затова в текстовете е фиксиран максимален срок от 10 години, след преустройството.

Правителството предлага също от данък сгради и от налога при придобиване на имущество, да се освободят всички храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършването на богослужение, както и на поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването се отнася за посочените имоти, собственост на всички регистрирани вероизповедания в страната.

Подкрепи Economic.bg