Комуникацията на БФБ стана електронна

Връзката ще е с универсален електронен подпис

Българска фондова борса АД (БФБ) е внедрила система за електронна кореспонденция E-Corr, съобщиха от борсовия оператор. Системата е преминала технологичните тестове, твърдят от БФБ.

Новата платформа ще обслужва цялата изходяща кореспонденция на борсата с членовете й във връзка с търговията, членството и надзорната дейност. Достъпът до системата е през защитена интернет връзка и се осъществява с универсален електронен подпис.

"Надяваме се в близко бъдеще цялата входяща и изходяща комуникация с членовете да се осъществява по електронен път, а на по-късен етап бихме желали да преминем изцяло към електронна кореспонденция и с компаниите", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ.

Коментари: 0