"Конкорд" поема фондовете на "Стандарт"

Ще бъдат прехвърлени средствата от 4 колективни инвестиционни схеми

Управляващото дружество "Конкорд Асет Мениджмънт" АД поеме управлението на договорните фондове "Стандарт Инвестмънт". Това реши Николай Попов - заместник-председател на Комисията за финансов (КФН), ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", съобщиха от регулаторът.

Одобрението, което получи "Конкорд" е за управлението взаимните фондове "Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд", "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд", "Стандарт Инвестмънт Международен Фонд" и "Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд".

Прехвърлянето на фондовете се наложи, след като в началото на юли КФН отне лиценза на "Стандарт Асет Мениджмънт" за извършване на този вид дейност. Отнемането беше на основание чл. 100, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6, предложение първо от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

Коментари: 0