Кризата направила жилищата два пъти по-достъпни

Цените са паднали с 21% от 2007 г. и с цели 38% от 2008 г.

Жилищата в България са два пъти по достъпни от началото на кризата. Изводът е от анализ на пазара на недвижими имоти и ипотечни кредити, изготвен от МКБ Юнионбанк.

Коефициентът за достъпност, с който се измерва времето, необходимо да се закупи един имот с получаваните доходи, спада от средно над 7 години за периода  2007 г. – 2008 г. до 3.2 години по данни към  септември 2012 г.

За достъпно се счита жилище, което може да се закупи с доходите на едно домакинство за период по-малък от три години. Очакванията на експертите на МКБ Юнионбанк е коефициентът за достъпност да достигне ниво от 3-3.1 през 2013, което ще означава, че цените на жилищата в България са все по-близо до нивото, което  да е в унисон с бюджета на българските домакинства, търсещи да придобият първи дом. За сравнение през 2011 коефициентът за достъпност бе  3,5.

Едновременно с подобряване на показателя за достъпност, намалява и тежестта на средния размер ипотечен кредит като дял от трудовите доходи при двама работещи в домакинството. Ако през 2007 г. делът му е заемал 44.5% от общия, а през 2009 г. – близо 43%, то през 2012 г. той е вече е над 28%.

Според специалистите това е предпоставка за засилване  на инвестициите от фирми и граждани, някои от които са насочени към покупката на недвижими имоти. Като възпиращи фактори за този процес са посочени сравнително високото ниво на безработицата в страната през последните години, която създава несигурност в домакинствата, както и намалелите преки чуждестранни инвестиции, които бяха основен двигател на имотния пазар във ваканционния и бизнес сегмент, добавят експертите на банката.

След близо четиригодишния период на изчакване и предпазливо поведение поради икономическата криза се смята, че домакинствата с по-стабилни доходи и трайна заетост са адаптирали своите пазарни очаквания към новите реалности и започват да планират покупки на жилища. Онези от тях, които освен че имат стабилни работни перспективи, са успели  през изминалия период да заделят известни спестявания, вероятно ще се възползват от по-благоприятните за тях тенденции на имотния пазар и ще обмислят инвестиции в жилищни и други видове имоти, прогнозират експертите.

Докладът отчита и продължаващото намаление на средните цени на жилищата в България. Сегашните цени на жилищата средно за страната са с 21% по-ниски от тези през 2007 г. и с цели 38% по-ниски спрямо ценовия пик, достигнат през третото тримесечие на 2008 г., сочи анализът.

Коментари: 0