LG с печалба за тримесечието, но не и от мобилния бизнес

Добро е представянето и на подразделенията за потребителска електроника и домакинска техника, помогнало за посрещане на загубите от мобилното подразделение

LG Electronics обяви финансовите си резултати за второто тримесечие на годината. Според отчета, компанията отчита нетна печалба от 159 милиарда корейски вона (138 милиона долара), което е с 46% спрямо същия период на предишната година.

Подобрението се дължи до голяма степен на програмата за оптимизиране на разходите и преход към продукти с по-голяма норма на печалба. Добро е представянето и на подразделенията за потребителска електроника и домакинска техника, помогнало за посрещане на загубите от мобилното подразделение.

За периода приходите са били 12,86 трилиона вона (11,16 млрд. долара), което е с 5,2% повече спрямо първото тримесечие на годината, но с 10,6% по-малко в сравнение с година по-рано.

Въпреки това мобилното подразделение отчита оперативна загуба от 57 милиарда вона (49,48 милиона долара) за тримесечието. Според компанията това е заради по-големите маркетингови разходи за новите модели, появили се на пазара през този период.

Като цяло приходите са намалели на годишна база с 28,5% до 2,32 трилиона вона, което се дължи на намаляващите продажби на обикновени телефони. В същото време смартфоните заемат 44% от продадените телефони при 36% през предходното тримесечие. Продадените за тримесечието телефони са 13,1 милиона, което е с 4% по-малко спрямо предходното.

Коментари: 0