Лихвата по българския дълг расте

Министерството на финансите преотвори 5-годишна емисия ДЦК с доходност от 2.38%

72 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерството на финансите продаде на вътрешния пазар 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 50 млн. лв. Преотворената емисия постигна среднопретеглена доходност от 2.38%, а коефициентът на покритие е 1.68. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Статистиката на Българската народна банка (БНБ), която организира аукциона, показва, че това е най-високата доходност, постигана при някое от преоткриването на 5-годишната емисия с падеж 23 януари 2018 г. Последното преоткриване беше на 22 април 2013 г., когато на власт е служебното правителство на Марин Райков. Тогава среднопретеглената доходност падна до 1.9%. На 18 февруари, когато финансов министър е Симеон Дянков, постигнатата доходност беше 1.99%.

На 22 юли финансовият министър Петър Чобанов анулира аукцион за 10-5-годишни ДЦК на стойност 50 млн. лв. Като причина беше изтъкната "възникнал технически проблем при отделни участници, поради който те не са могли да подадат своите заявки". Според икономисти обаче реалната причина е високата доходност - 4.01% и слабият интерес - едва 1.17 коефициент на покритие.

Въпреки че на сегашния аукцион среднопретеглената доходност е с 0.39 процентни пункта по-висока от постигнатата на предходния търг, от Министерството на финансите я определят като успешна. От ведомството изтъкват, че постигнатата доходност на аукциона е по-ниска от тази на облигации деноминирани в евро, със сходен матуритет на редица държави като Португалия (5.73%), Словения (5.41%), Унгария (5.15%), Хърватия (4.37%), Румъния (3.61%), Турция (3.26%), Испания (3.12%), Италия (2.88%), Литва (2.53%) и други.

Разпределението на инвеститорската база за одобреното количество е както следва - банки - 66.50%, пенсионни фондове - 25.70%, инвестиционни и гаранционни фондове - 7.60% и застрахователни дружества  - 0.20%.

Подкрепи Economic.bg