МФ пласира ДЦК за 300 млн. лв.

Постигнатата доходност по едногодишните книжа е 0,78%

МФ пласира ДЦК за 300 млн. лв.

Снимка: БГНЕС

На проведен вчера аукцион, Министерство на финансите e пласирало успешно емисия едногодишни сконтови ДЦК с номинал 300 млн. лв. и падеж 10.09.2015 година, съобщават от ведомството.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки е 0,78%, а спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 0,86%. Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им. Средната цена, по която участниците закупиха книжата е 99,22 за 100 лева номинал.

Предложеният и одобрен обем на емисията е 300 млн. лева, като обемът на постъпилите поръчки е близо 694 млн. лв., което означава коефициент на покритие в размер на 2,31.

Постъпленията от емисията са предназначени за рефинансиране на изплатената на 4 септември 2014 г. емисия едногодишни ДЦК в същия обем. Тогава коефициентът на записване бе 3,53, а постигнатата доходност - 0,6%.

Банките отново са най-активни в записването и придобиват 70% от книжата, пенсионните фондове - 16,89%, застрахователни дружества 7,56% и договорните фондове 5,55%.

Регистрираната на аукциона доходност е по-ниска от пазарната доходност на книжа в национална валута с остатъчен матуритет от една година на Унгария (1,32%), Гърция (1,44%), Полша (1,97%), Румъния (2,10%), Хърватия (2,15%), Сърбия (8%) и Турция (8,47%).

Емисията е най-голямата в календара на финансовото министерство за този месец.

 

 

Коментари: 0