Mинистрите на транспорта от дунавските страни ще си сътрудничат

Представителите на Австрия, България, Хърватия, Германия, Молдова, Румъния и Словакия подписаха декларация по Дунавската стратегия

По инициатива на Европейската комисия, министрите на транспорта на крайречните държави на река Дунав се срещнаха за първи път днес в Люксембург и се споразумяха за декларация, разясняваща ангажиментите, които да спомогнат да се избегне миналогодишната ситуация с блокажите на пратки.

Декларацията пренарежда съществуващите задължения за поддържане на хода по реката в добро качество и предприема мерки за справяне с проблеми като ниско ниво на водата. Министрите на Австрия, България, Хърватия, Германия, Молдова, Румъния и Словакия подписаха декларация, докато Сърбия и Босна и Херцеговина са изпратили писма за подкрепа. Унгария още не е направила своята стъпка по този повод.

Министрите се съгласиха да се срещнат отново, както и да координират действията си чрез структурите на Дунавската стратегия и Транс-европейската транспортна мрежа на вътрешните водни пътища.

Заместник-председателят и комисар на транспорта Сийм Калас сподели по този повод: "Миналогодишните блокажи причиниха повече от 6 милиона евро загуби. Тези прекъсвания на корабоплаването по река Дунав могат да бъдат избегнати с по-добра поддръжка, по-добра комуникация и по-добър мониторинг”.

„Днешната декларация е стъпка напред. Очакваме с нетърпение и Унгария да се включи към подписването й", завърши той.

Коментари: 0