Moody's понижи рейтинга на Райфайзенбанк

От агенцията намалиха както дългосрочният, така и краткосрочния рейтинг на банката за депозитите в левове и чуждестранна валута

8986 ~ 2 мин. четене

Международната агенция Moody's понижи кредитния рейтинг на Райфайзенбанк (България) от D+ на D-. От агенцията намалиха както дългосрочният, така и краткосрочния рейтинг на банката за депозитите в левове и чуждестранна валута. 

Намалението на рейтингите отразява предизвикателната външна среда, влошеното на качеството на активите на банката и очакванията за задълбочаване на проблемите свързани със секторите на строителството и недвижимите имоти, в които банката има сериозни позиции, посочват от Moody's.

От агенцията виждат натиск върху рентабилността на Райфайзенбанк, идващ от високите изисквания за размера на провизиите в България и забавянето на ръста на кредитирането.

Очакванията на рейтинговата агенция са, че слабите икономически перспективи пред българската икономика ще ограничат възможностите на банката да се стабилизира и да подобри своите качеството на своите активи, рентабилността си и финансовите си показатели.

В контекста на анемичен икономически растеж, високите експозиции в портфейла на Райфайзенбанк към секторите на строителството и недвижимите имоти, водят до рискове за баланса на кредитната институция в случай на неплатежоспособност на големи корпоративни клиенти. Към края на 2011 г. обезценените кредити са достигнали 15% от брутните кредитни активи на банката, главно заради просрочване на плащанията по задължения на големи строителни компании.

От Moody's също така отбелязват, че рентабилността на Райфайзенбанк, остава под натиск, заради необходимостта от поддръжка на солидни провизии.

Стабилната перспектива на рейтинга на Райфайзенбанк отразява силният франчайз на банката и равнищата на капитал и ликвидност. Освен това от агенцията отчитат, че българската банка е стратегически важна и добре интегрирана в рамките на Raiffeisen Bank International AG и при нужда вероятно ще получи необходимото външно финансиране.

Подкрепи Economic.bg