НКЖИ участва проекта „Жените в железниците”

Целта му е по-доброто представяне и интегриране на жените в жп сектора

В края на април, в Брюксел, експерти от ДП НКЖИ участваха в конференция „Жените в железниците”. По време на форума бяха представени резултатите от проект „Жените в железниците”, чиято цел е спомагане за равенството на половете и за недискриминационното отношение спрямо жените в жп сектора.

Европейският проект „Жените в железниците” е иницииран и разработен съвместно от CER (Общност на европейските железници), EIM (Европейски инфраструктурни мениджъри) и ETF (Европейска федерация на транспортните работници). Той се явява естественото продължение на общите препоръки на CER и ETF за „По-доброто представяне и интегриране на жените в жп сектора – приложение, оценка и преразглеждане”, които бяха формулирани през 2004 г. от социалните партньори.

Проектът е в своята заключителна фаза, като на участниците в конференцията бяха представени постигнатите резултати за равните възможности за професионална реализация и за да се използва максимално работния потенциал на жените.

ДП НКЖИ взе активно участие в разработването на проекта чрез участие в работните анкети, чрез подаване на информация за добри практики и чрез изготвяне на конкретни предложения за подобряване представянето на жените в железопътния сектора.

 

 

 

Коментари: 0