НСИ потвърди дефицита за 2011 г.

Държавата е приключила миналата година с дефицит от 2,1% от БВП

Бюджетният дефицит за миналата година възлиза на 1,6 млрд. лв. или 2,1% от Брутния вътрешен продукт, показват предварителните данни на Националния статистически институт, потвърдени от Евростат. По-късно европейската служба се очаква да публикува и данните за всички страни от Европейския съюз.

С това НСИ потвърди данните на Министерството на финансите за дефицита. Той е с 0,4 % по-малко от прогнозирания дефицит от 2,5 %.

В бюджета за тази година е заложен дефицит от 1,35 на сто.

По подсектори дефицитът в централното управление е в размер на 1,7 млрд. лв. или 2.3% от БВП, местната администрация е с дефицит от 18 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове" реализира излишък от 186 млн. лв., или 0.2% от БВП.

Дългът на България за 2011 г. е в размер на 12,3 млрд. лв., или 16.3% от БВП, като запазва съотношението от 2010 г, но номинално се е увеличил с 834 млн. лв.

Коментари: 0