Над 4.8 млрд. лв. в частните пенсионни фондове

Това е увеличение от 18.38% на годишна база

Активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в края на първото тримесечие на тази година са 4.872 млрд. лв. Това показват данните на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН). За една година статистиката показва, че има увеличение от 18.38%.

Приходите само през първото тримесечие са били 28.444 млн. лв. и нарастват с 2.2% на годишна база. Чистата печалба за периода се оценява на 11.459 млн. лв.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на март е 4 017 352 души, като нараства с 4.04% за година. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.43%, в професионалните - 85.71%, в доброволните - 57.94%, а в доброволните по професионални схеми - 32.90%. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36.2 г., в професионалните - 42.7 г., в доброволните - 47.8 г. и в доброволните по професионални схеми - 41.4 г.

Коментари: 0