Най-много безработни висшисти са икономисти и юристи

След тях се нареждат завършилите в областта на услугите, транспорта и охраната

Най-много безработни висшисти са икономисти и юристи
Автор: Божидара Иванова

Почти всеки трети висшист без работа у нас е икономист, юрист или с диплома за обществени науки като философия, социология, публична администрация. Това показват данните на Агенция по заетостта за безработицата през юли. Посочените дисциплини са най-масовите у нас, въпреки предупрежденията, че пазарът е пренаситен с такива специалисти. След тях се нареждат завършилите в областта на услугите, транспорта и охраната.

Висшистите с образование в областта на техниката и технологиите са 16%, а над 11% - в областта на образованието. С по-малък дял са безработните с висше образование със спе­ци­алности от хуманитарните науки и изкуствата (7.7%), в областта на математиката и естествознанието (5.4%), в областта на здравеопазването (4.2%), сочат данните на АЗ.

Най-добре реализирани са завършилите специалност в областта на селксото стопанство, защото сред безработните висшисти те са най-малко - едва 2.6%. Общо 2900 висшисти са успели да си намерят работа през юли, като 1100 от тях са икономисти и юристи, следвани от завършилите в сферата на на услугите, техниката и технологиите.

През юли почти 35 000 висшисти са били без работа. От всички безработни в страната висшистите са 10 на сто. Заради края на академичната година през юли обикновено техният брой нараства значително.

Над 6000 българи без квалификация са намерили работа през бюрата по труда през юли. 65.7% от тях са с основно и по-ниско образование. Най-добре се реализират хората със занаят, завършилите техникум - 5335 българи.

Близо 4600 са хората над 50 г., които през юли са започнали да работят. Те представляват 28% от всички започнали. Близо 4300 са младежите до 29 г., които са се трудоустроили през месеца. Трудовите посредници са помогнали да започнат работа на 8 пенсионери и 27 учащи се, показват данните.

Освен безработните чрез бюрата по труда си търсят работа и близо 3400 заети, както и 2800 пенсионери и 1128 учащи се през месеца. 2411 безработни са включени в субсидирана заетост през юли.

Коментари: 0