Намалиха таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Отпада таксата за вписване в търговския регистър на консорциум и холдинг

80 ~ 1 мин. четене

Правителството в оставка намали значително таксите, събирани по Закона за търговския регистър. Измененията са в изпълнение на мярка от Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса.

Намаленията са свързани с тарифите за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Отпада таксата за вписване в търговския регистър на консорциум и холдинг, която досега беше 1700 лв. За консорциумът ще се прилагат правилата за гражданското дружество или за дружеството, във формата на което е организиран консорциумът. Холдинговото дружество пък е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, отпаднат някои и намаляват значително други от таксите, събирани за европейските дружества. Промяната в постановлението ще доведе до прекратяване на наказателна процедура, която беше стартирана от Европейската комисия срещу България.

Подкрепи Economic.bg