Не зеленият ток, а дълговете на НЕК вдигат сметките

Правителството води целенасочена антиевропейска енергийна политика, казва председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Ангелова

Интервю:

Снимка: Личен архив

Автор: Николай Марченко

- Г-жо Русенова, след като стана ясно, че ДКЕВР взима решение да ореже преференциалните цени за задължително изкупуване на зелен ток, както и да намали мощностите, Вие наричате поведението на регулатора "абдикиране от регулаторните функции”. Каква е позицията на ЕК по случая, тъй като от ДКЕВР уверяват, че има негативни констатации от там и че преференциалното изкупуване изкривява конкуренцията?

Договорите на ВЕИ са в изпълнение на европейските директиви и регламенти, които насърчават държавите-членки да въвеждат ВЕИ в енергийния си микс и им поставят задължителни цели за ВЕИ до 2020 г. ЕК само преди два дни потвърди подкрепата си за насърчаването на ВЕИ като част от стратегията на Съюза за енергийна сигурност и независимост на доставките.

На 5 ноември 2013 г. ЕК публикува Насоки за държавната намеса в енергетиката към правителствата на държавите членки. В тези насоки се препоръчва, да се преразгледат схемите за подпомагане на ВЕИ занапред, защото цената на технологиите вече е конкурентна и енергията от ВЕИ като цена е конкурентна на конвенционалните производители. Изрично ЕК казва в тези насоки, да се избягват ретроактивните промени в схемите за подпомагане на вече изградените централи.

- Какво чухте от експертите на ЕК Вие и Вашите колеги лично по време на срещите в Брюксел, след като от няколко години водите битка срещу орязването на преференциалните цени?

Европейската комисия запазва посоката за насърчаване на повече ВЕИ в енергийния микс на държавите членки. Изказванията на Председателя Барозу и на Комисаря Йотингер от последните два дни са категорични, че ВЕИ продължава да бъде приоритет. Явно е обаче разминаването на политиката на българското правителство в областта на енергетиката с европейската енергийна политика.

За съжаление, не само по отношение на „Южен поток”, но и конкретно в електроенергетиката българските власти пренебрегват насоките на Европейската комисия, манипулират чрез публично говорене и представят превратно европейските документи. Става въпрос за целенасочена антиевропейска енергийна политика. Затова и ДКЕВР изпълнява задачата да експроприира обектите на независимите частни инвеститори в енергетиката на България.

Доказателството от днешните предложения на ДКЕВР е красноречиво. Европа - Барозу, Йотингер, казват повече ВЕИ, българските власти - противодействат и приемат нови и нови ретроактивни данъци и такси срещу ВЕИ производителите.

- Как мислите да процедирате, има ли диалог с ДКЕВР и министър Стойнев по проблема?

ДКЕВР не формира самостоятелно решенията си и в това няма съмнение. Това е констатирано и в писмото на Комисаря Йотингер от 24.04.2014 г. Ликвидирането на ВЕИ сектора практически ще се отрази негативно и върху инвестиционния климат и кредитния рейтинг на държавата. Огромната част от инвеститорите в соларни вятърни централи сме с основна дейност именно електропроизводство от ВЕИ и нямаме потенциала да понесем ограниченията, които и в момента са ни наложени. Затова няма никакъв диалог нито с правителството, нито с ДКЕВР.

- Какво Ви отговарят от ДКЕВР и МИЕ при опитите Ви да обсъждате тези проблеми?

Няма прозрачност, не ни се предоставят данни за състоянието на сектора. Не се дава на обществото информация за производителите на над 80% от електроенергията в страната, към които потребителите плащаме най-голяма част от месечните сметки.

ДКЕВР и МИЕ не обсъждат с нас като браншови организации нищо. На писмата, които пишем с търсене на информация, отговори на конкретни въпроси, не получаваме отговор, или просто ни се отказва информация. До момента нямаме резултат от искането ни ДКЕВР да провери ЕСО относно налаганите ни ограничения в производството от 60%. Над 200 писма и сигнали за незаконосъобразност на действията на ЕСО бяха изпратени до ДКЕВР, досега нямаме отговор, нямаме информация, нямаме дори намерение да се търси решение на поставените от нас теми. Не ни се предоставя информация за разходите на НЕК към останалите производители както и за задълженията към всеки един. Многократно сме отправяли писма да бъдем включени с нашата експертиза при подготовката на Стратегията за енергетиката, не сме поканени. Не знаем кой я пише.

Не може да има легитимна стратегия, ако при нейното съставяне не участват заинтересованите участници в сектора. Скандалното е, че в предложението на ДКЕВР не се отбелязва, че в момента производителите от слънчеви и вятърни централи плащаме 20% такса върху приходите. Имаме вече наложено ограничение в часовете произведена енергия, до които ще ни изкупуват по преференциални тарифи. Също така плащаме цена за достъп в размер на 2,45 лв./квтч без ДДС. ЕСО ни ограничава в слънчевите дни да работим само с 40% от нашия капацитет.

- Провеждани ли са срещи с ЕК преди ДКЕВР да вземе решението от четвъртък? Как ще процедирате - сезирали ли сте ЕК?

По време на инициативата "Да спасим енергетиката" имахме среща в политическия кабинет на Комисаря Йотингер на 13 май 2014 г. Запознали сме детайлно с катастрофата в енергетиката и притесненията ни като частни инвеститори. Да, още в четвъртък сезирахме Комисаря и очакваме българските власти да следват европейските, а не евразийските енергийни политики.

- С каква аргументация?

Брутално нарушаване на европейското право и принципи на енергийната политика. Спекулиране и превратно представяне на европейските политики в областта на възобновяемите енергийни източници. Призоваваме за бързи действия, съгласно правомощията на ЕК.

- Какво може да означава това като мерки? Какво очаквате като резултат от намесата на ЕК?

Това е преценка на Комисията. Ние сме поискали съобразно нейните правомощия, тъй като това е все още предложение, но достатъчно тревожно, се надяваме на реакция.

-Имате ли някакви прогнози какво може да се случи? Ще сезирате ли съдебните власти?

Преди да бъде евентуално прието предложението на ДКЕВР, не е възможно да се предприемат никакви действия. Възможно е само да сезираме общественото мнение и ЕК за превантивни действия.

-А как ще обясните на обикновените хора, които получават от държавата послания, че токът е скъп поради договорите и преференциите за ВЕИ?

В месечната сметка за електроенергия едва 8-9% е делът, който се плаща за "зелена енергия". Всеки от нас може да си отговори на въпроса защо не се говори за голямата част от сметката - останалите 91-92%, които практически тежат. Сигурна съм, че всеки данъкоплатец знае, че дълговете на държавната НЕК, ЕСО и БЕХ се плащат отново от нас, но не от месечните сметки за електроенергия, а от данъците.

Затова нямаме реформа в енергетиката, в образованието в здравеопазването - защото парите от данъци се насочват за плащане на огромни кредити за безсмислени политически енергийни проекти, а не се насочват за необходимите за нас като граждани сфери на обществения живот. Това е истинската неефективност и безотговорност в управлението.

- Имате ли предложение как биха могли да се намалят цените на зелената енергия по-плавно? Да има компромис между ВЕИ-бизнеса и битовите потребители в това отношение?

Цената на електроенергията следва нейната себестойност. Непосилността на сметките за електрическа енергия е проблемът с ниските доходи на българските граждани, който трябва да се реши не с прогонването на инвеститорите от България, а с ясна и последователна политика за икономически разтеж. Енергийно бедните домакинства трябва да бъдат подпомагани с директни енергийни помощи, като през отоплителния сезон се покриват 90% от енергийния им разход. Това е практиката в Европейския съюз и пазарните икономики.

Изкуственото задържане от ДКЕВР на цената на електроенергията под себестойността й, е непазарно и несоциално. Защото, от една страна, фалира енергийните предприятия, а от друга, не помага на енергийно бедните да плащат сметките си за електрическа енергия. Единственият ефект от популизма в икономиката е повече бедност и липса на европейска перспектива за България, което би било жалко.

Коментари: 0