Неизползваните отпуски "изгарят"

В края на тази година за първи път реално ще се "губят" стари отпуски

В края на тази година за първи път реално ще се "губят" стари отпуски. До края на месеца трябва да се ползват всички отложени дни от 2010 г. Ако има останал отпуск от тази година, могат да се прехвърлят не повече от 10 дни.

Преди две години парламентът прие промени в трудовия кодекс, според които служителите трябва да използват полагащия им се отпуск в рамките на текущата година, според предварително уточнен график. Целта - от една страна работещите да почиват редовно и от друга да не се трупат много дни неизползван отпуск и съответно сериозни суми за обезщетения при напускане или пенсиониране.

До края на декември трябва да са готови и графиците за отпуските през 2013г.. В случай, че имате неизползвани дни от 2011 и 2012 г., е добре също да ги планирате за догодина.

"След като отпуск е заложен и предвиден в графика, работодателят е длъжен да го разреши, когато е поискан в съответствие с този график. Работодателят има право да не го разреши само, ако се възползва от правото по производствени причини да отложи ползването на отпуска", коментира за БНТ Лариса Тодорова, държавен експерт към МТСП.

Законът предвижда възможност за отлагане на не повече от 10 дни отпуск от текущата към следващата година. Това може да стане след писмена молба с уважителни причини. Според социалното министерство отлагането на отпуски трябва да е по-скоро изключение. Същевременно обаче полагаемите почивки имат двегодишната давност и на практика хипотезата за прехвърляне на повече от десет дни, не е изключена.

За да се избегне загубата на отпуск, е добре най-напред да се оползотворят "по-старите" дни, а в молбите за отпуск служителите изрично трябва да посочат дните от коя година искат да ползват. За целта направете справка с мениджъра или с човешки ресурси за дните отпуск, които ви се полагат. Ако имате натрупани стари дни - използвайте ги с първите отпуски догодина. Разбира се, от правилата има и изключения - например при временна нетрудоспособност или отпуск по майчинство.

"Двугодишният давностен срок, за който говорехме за отпуск, отложен заради бременност, майчинство и отглеждане на дете, започва да тече от края на годината, в която майката се върне на работа", каза още Тодорова.

Работодателите, които не са направили график за ползване на отпуски, могат да бъдат глобени от 1500 до 15 хиляди лева. Двугодишната давност не важи за неизползван отпуск до края на 2009 г., тъй като законът е приет след това. Тези отпуски могат да се ползват и след 10 години, както и да бъдат платени като обезщетение при напускане или пенсиониране.

Коментари: 0