Нова абонатна станция намалява консумацията на парно

Загубите на топлинна енергия падат с 20 процента

С до 30 процента пада консумацията на топлинна енергия с подмяната на старите абонатни станции на битовите клиенти в столицата. Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София” Стоян Цветанов. Също така се намаляват загубите на топлина с 20 процента, на вода от пропуски с 39 процента, като се отделят и с 24 процента по-малко вредни емисии.

В проекта за рехабилитация на топлофикационната мрежа на София, който стартира през 2003 г., са инвестирани 105 млн. евро. Средствата са осигурени от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развтие и Международен фонд „Козлодуй”, както и собствени средства на дружеството.

В хода на проекта са подменени над 12 000 абонатни станции.

По думите на енергийния министър Делян Добрев шест проекта на дружеството за обновяване на генериращи мощности, са подадени в енергийното ведомство и са одобрени за финансиране. По тях компанията ще получи безвъзмездно 20,5 млн. евро от Фонд „Козлодуй” и още толкова като заем от ЕБВР.

Директорът на ЕБВР за България Даниел Берг увери, че банката ще продължи да работи с дружеството и в бъдеще с подкрепата на Столична община и енергийното министерство.

Цветанов заяви още, че „Топлофикация София” не завежда дела към некоректни абонати, които знае, че няма да спечели. Така шефът на столичното парно коментира срока до 3 години назад, в който компаниите могат да си търсят задължения за ток, вода, парно, телефон съгласно решение на Върховния касационен съд, поискано от омбудсмана.

Той напомни, че давността не се прилага служебно, а започва да тече тогава, когато има съдебно решение.

Цветанов не посочи каква е загубата от минали периоди, но посочи, че близо 200 млн. лв. за последните 20-30 години не са обработени реално.

Печалбата на „Топлофикация София” за миналата година е 22 млн. лв. Дружеството е успяло да плати на „Булгаргаз” за миналата година суми в размер на 506 млн. лв. През всички останали години дружеството е задлъжнявало към газовата компания с по 70-100 млн. лв. С днешна дата дълговете към държавния газов доставчик са в размер на 171 млн. лв.

Коментари: 0