Нова емисия облигации изплаща дълга през 2015 г.

За повтаряне на сегашната стратегия намекна Владислав Горанов, зам.-министър на финансите

Автор: Атанас Христов

Стратегията, която предприе Министерство на финансите (МФ) за плащане на падежа на външен дълг през януари 2013 г. вероятно ще бъде използвана и за погасяване на главницата на облигациите през 2015 г. За това намекна в ефира на бТВ Владислав Горанов, зам.-министър на финансите.

"Теглим нов заем много по-изгодно. Ще плащаме около 60 млн. лв. на година по-малко лихви само за този размер на дълга, който сме превъртели". С тези си думи Владислав Горанов защити избрания метод, при който страната ни продаде 5-годишни бенчмаркови еврооблигации с номинал 950 млн. евро. Средствата ще се използват за плащането на 818,5 млн. евро глобални облигации в евро с падеж 2013 г.

"Като цяло това е една добра стратегия, която може би ще се наложи да се използва и за плащането на падежите през януари 2015 г.", каза Владислав Горанов.

Според бюлетин на МФ за структурата на външния и вътрешен дълг на страната, през януари 2015 г. предстои плащането на 824,5 млн. евро главница по глобални облигации в щатски долари.

Книжата, чиято главница трябва да бъде изплатена януари 2013 г. са с лихва 7,5%. При продажбата на новите еврооблигации страната ни постигна далеч по-изгодни за бюджета резултати, тъй като дългът беше пласиран при лихва 4,25% и доходност от 4,436%.

Доларовите облигации с падеж януари 2015 г. в момента са с 8,25% лихва, показва справка в дълговите бюлетини на финансовото министерство.

Коментари: 0