Нови 2630 жилища на пазара в края на юни

Най-много жилищни сгради са въведени във Варна

144 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Нови 2630 жилища за построени в България през второто тримесечие на 2013 г., което е с 5.4%, или 134 жилища повече спрямо съпоставимия период на миналата година. Предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) сочат още, че през април-юни са въведени в експлоатация 561 новопостроени жилищни сгради. Това е с 9 повече (1.6%) спрямо същия период на миналата година.

Със стоманобетонна конструкция са 72.5% от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради, а тухлените са 25.8%. Забелязва се ръст на само на дела на тухлените сгради.

Най-голям относителен дял имат къщите, които са 69.7% от новите жилищни сгради, следвани от кооперациите - дял от 18.9%. На годишна база броят им нараства съответно с 32 и 13, докато новопостроените вили и сгради от смесен тип намаляват съответно с 29 и 8 броя.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 121 сгради с 592 жилища в тях, Бургас - 105 сгради с 1 001 жилища, и Пловдив - 48 сгради със 179 жилища. Най-малко са в област Търговище - 1 нова сграда с едно жилище.

Подкрепи Economic.bg