Нови цени за държавните земи

Открити търгове за ниви и гори, поискаха природозащитници.

152 ~ 1 мин. четене

Да се актуализират оценките и продажните цени на държавните земи и гори. Това поиска Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

 Общият устройствен план на Община Несебър не е публичен и се крие от обществеността, което улеснява злоупотребите, твърдят природозащитниците.

Държавата не разполага с реален механизъм да оценява имотите си, които се разпродават. Това най-лесно би се решило с открити, прозрачни и действителни търгове, несъдържащи дискримитивни условия за участниците в тях, предлагат от коалицията "За да остане природа в България".

Природозащитниците настояват държавата да стартира ефективно прилагане на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), да се направят незабавни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), който противоречи на международните договори, по които България е страна.

Скандалната сделка в Несебър нямаше да се случи, ако Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше изпълнила своето задължение и след 1 януари 2008 г. беше картографирала всички дюни, крайморски езера, лагуни и плажове, както изисква ЗУЧК и наредбите по неговото приложение, твърдят участващите в Коалиция "За да остане природа в България".

 Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас са допуснали застрояването, защото не  разпознали  дюните като природно местообитание от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Подкрепи Economic.bg