Нови камери дебнат на пътя

174 места са определени за уредите

9340 ~ 1 мин. четене

174 камери ни дебнат на пътя. Толкова са определените и обследвани места за разполагане на стационарни уреди за контрол на скоростта в населените и извън населените места. Повечето от тях  съвпадат с установените участъци с концентрация на пътни произшествия. Необходимо е закупуването на нови уреди и обучение на служители за работа с тях.

Това става ясно от решение на кабинета от днес, с което правителството възложи на министъра на вътрешните работи до края на 2013 г. да създаде организация за проектиране и изграждане на Система от стационарни и стационарно-преносими установки за контрол на скоростните режими и на Единен център за обработка на нарушенията за скорост.

Проектирането и изграждането на системата и на центъра ще стане чрез процедура за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ще се финансира от Фонда за безопасност на движението.

Изграждането на системата и на центъра ще генерира потенциал за намаляване на жертвите по пътищата, като от друга страна ще спести значителен човешки и финансов ресурс за контрол на движението.

Превишената скорост е причина за близо половината от загиналите по пътищата у нас. Целта, която България си е поставила, е техният брой през 2020 г. да намалее двойно спрямо 2010 г. В резултат на поставените през последните три години контролни камери е налице сериозен спад на загиналите, достигнал през м. г. нивото от 1963 г. – 568 души (за сравнение, през 2008 г. те са 1061).

 

Подкрепи Economic.bg