Нови правила за излезлите от употреба гуми

До 2020г. остарелите гуми ще се ползват за суровина на други производства, според целите на новата наредба

240 ~ 1 мин. четене

Дистрибутори и търговци на гуми ще бъдат натоварени с отговорностите за събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на излезли от употреба гуми. Изискванията залегнаха в нова наредба, приета днес от Министерски съвет.

Целта на документа е да се избягва липсата на отговорност при наличие на пуснати на пазара гуми.

В действащото законодателство на Европейския съюз няма нормативен акт, уреждащ отношенията, свързани с дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на излезлите от употреба гуми, уточняват от правитесствената пресслужба. В Проекта на Наредбата са взети предвид изискванията на новата Рамкова директива на ЕС за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците.

За насърчаването на материалното оползотворяване на излезлите от употреба гуми са въведени цели по рециклиране и регенериране на излезли от употреба гуми. Те ще се постигат поетапно до 2020 г. Целта е да се осигури възможност за развитие на производства, чиято основна суровина са материалите, получени от излезли от употреба гуми.

По този начин ще се увеличат количествата на рециклираните отпадъци и ще се намали количеството на използваните ресурси в страната, което е една от основните цели по отношение на политиката по управление на отпадъците на всяка страна членка на ЕС, се казва в съобщението на МС.

Подкрепи Economic.bg