Нужни са 18 млрд. евро за саниране на жилищата

Още две банки ще отпускат кредити за подобряване на енергийната ефективност

Автор: Атанас Христов

Между 15 и 18 млрд. евро са нужни за подобряване на енергийната ефективност на жилищата в България. Това каза пред журналисти Александър Хаджииванов, главен експерт по енергийна ефективност в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Оценката на експерта беше направена при представянето на новите банки парнтьори, които ще отпускат заеми за подобряване на енергийната ефективност. Заемите са с безвъзмездна финансова помощ от 20 до 35% от главницата по кредита. Най-малко средства се възстановяват при подобряване на ефективността на едно домакиство, а големият процент е при санитеране от сдружения на етажни собственици.

Новите партньори на програма REECL (програма за подобряване на енергийната ефективност в дома) са Банка ДСК и СИБАНК. Кредитният ресурс е 40 млн. евро и трябва да бъде раздаден до юли 2014 г. Парите са осигурени от ЕБВР. Предвидени са и 14 млн. евро, които ще бъдат раздадени като безвъзмездна помощ на изтеглилите креди за енергийна ефективност. Средствата за безвъзмездната помощ са предоставени от Международен фонд "Козлодуй". Партньор на програмата е и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Заемите за подобряване на енергйната ефективност към момента отпускат Райфайзенбанк и ПроКредит Банк. От лятото на 2011 г. до момента са отпуснати над 3400 кредита за 7 млн. евро. През първия етап на програмата (8 септември 2005 г. - 31 декември 2009 г.) бяха отпусанти зами за 43 млн. евро и 7,5 млн. евро безъвзмездна помощ. Над 28 хил. домакинства са се възползвали от програмата.

"Трябва да продължим да намаляваме консумацията на енергия. Потреблението от домакинствата в България е 20-25%, което е твърде висок процент и трябва да го намаляваме", коментира Даниел Берг, директор за България на ЕБВР. Любомир Петков, началник на отдел "Проекти" в МИЕТ добави, че след подобренията се пестят около 140 хил. МW/h електроенергия годишно.

Коментари: 0