ОББ с близо 12 млн. лв. печалба

Сумата ще бъде реинвестирана в капитала на банката

6904 ~ 1 мин. четене

ОББ отчете нетна печалба от близо 12 млн. лв. за миналата година, съобщиха от банката. Цялата печалба ще бъде реинвестирана в капитала на финансовата институция.

Собственият капитал на ОББ възлиза на 1 млрд. и 108 млн.лв, което осигурява равнище на капиталова адекватност от 15.55 на сто или с 3.55 пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.

“Изминалата 2011 г. бе втората поред след шоковата 2009 година, през която основните предизвикателства пред българския банков сектор,  в т. ч. и за Обединена българска банка, продължиха да бъдат трудната икономическа среда, увеличаващата се тежест на необслужваните кредити, слабата икономическа активност, липсата на достатъчно възможности и условия за банков растеж”, заяви Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

Общото събрание одобри промени в състава на Съвета на директорите, като освободи по тяхна молба А.Товмопулос, г-н А.Турколиас и А.Леопулос и избра нов член на СД –Константинос Братос – зам. Генерален директор на Международния департамент в Групата NBG.

Подкрепи Economic.bg