Облекчават бизнеса чрез поделяне на риска

Кабинетът дава 150 млн. евро за съфинансиране на нови банкови кредити по JEREMIE

Промени в Оперативна програма „Конкурентоспособност” въвеждат нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса – предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска. За целта са осигурени 150 млн. евро, реши правителството днес.

Средставата са предназначени за съфинансиране на нови банкови кредити от страна на Холдинговия фонд по JEREMIE чрез предоставяне на безлихвени заеми за приблизително половината от размера на одобрените заеми за малки и средни предприятия.

Очаква се намалението на общия лихвен процент, начисляван върху кредит за предприятие, в резултат на прилагането на инструмента да стимулира фирмите да изпълняват инвестиционните си намерения.

Една от основните причини за прекратяване на договори по ОП „Конкурентоспособност” досега беше затрудненият достъп до мостово финансиране. Увеличението на капитала на Холдинговия фонд и въвеждането на новия финансов инструмент ще позволят тази слабост да бъде отстранена.

Коментари: 0