Обменяме валута през автомати

Чейндж машините ще обръщат чуждестранна валута само в левове

Освен в банковите офиси и в пунктовете на чейндж бюрата, валута ще може да се обменя и чрез автомати, специално програмирани за тази цел. Това предвиждат промените в наредба за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, които влязоха в сила в началото седмицата.

Чрез машините ще може да се обменя само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид сделки, като например покупка на долари срещу евро, няма да са възможни.

При регистрацията в Националната агенция за приходите (НАП), собствениците на такива автомати ще представят определени документи, които ще гарантират, че няма да има възможност за измами при обмяната на валута. Въвежда се и изискване банкоматът да издава касова бележка при услугата.

С новата наредба се предвижда и облекчаване на регистрацията на обменните бюра чрез значително намаляване броя на изискваните документи. Това ще стане възможно, защото данъчните ще си набавят част от необходимата информация по служебен път чрез допитване до съответните институции.

Промяна има и в задължителните изисквания за изписване на курсовете на чуждестранната валута върху таблата на валутните бюра. Предвижда се курсовете „купува” и „продава” да са посочени до третия знак след десетичната запетая. Досега изискването беше на таблото да са изписани до втория знак след запетаята. Освен това на таблото на чейндж бюрото трябва да бъде посочен и информационният телефон на НАП.

Коментари: 0