Общините първи на ход за разделното събиране на отпадъци

Противоречиво указание на МОСВ освобождава търговците от задължение по Закона за отпадъците

3959 ~ 1 мин. четене
Автор: Таня Киркова

От 1 януари 2013 г. всички отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали трябва да се събират разделно от всички търговски, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Изискването влезе в сила след промените в Закона за управление на отпадъците.

В същото време в специално указание за изпълнението на изискването на закона се казва, че търговците не са длъжни да сключат договор с организации с разрешение за дейности с отпадъци, но имат такава възможност. Търговците не са длъжни да купуват съдове за разделно събиране, както и да променят организацията на дейността като правят нови инвестиции в закупуване и поставяне на съдове.

Преди търговците и собствениците на административни и офис сгради да предприемат каквито и да е действия, общинските съвети трябва да приемат наредба, в която да са изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали от домакинствата.

Ако в общината е организирана система за разделно събиране на отпадъците от бита, е възможно магазините, ресторантите, административните и офисни сгради да си хвърлят разделно боклука в шарените контейнери на системата, но само ако това е записано в наредбата на общината.

В случай, че става дума за по-големи обекти, които генерират голямо количество отпадъци, е удобно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци. Най-удобно е това да бъде организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, която има изградена инфраструктура и работи в района на обекта, се казва в указанията на екоминистерството.

Подкрепи Economic.bg