Обсъждат споразумението с ЕК за периода 2014-2020 г.

По оперативните програми България ще се опита да издейства и след това да усвои над 6 млрд. евро

144 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на България с Европейската комисия (ЕК) за програмния период 2014-2020 г. организират днес, 9 септември Икономическият и социален съвет, съвместно със Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието. Обсъждането ще се проведе от 14 ч. в столични "Шератон София Хотел Балкан".

Общата индикативна стойност на парите за България, която се пуска в публичното пространство, е около 15 млрд. евро. По 7 оперативни програми страната ни ще се опита да издейства и след това да усвои над 6 млрд. евро. Допълнително са средствата за развитие на селските райони, които са 2.078 млрд. евро, и за морско дело и рибарство, където са заделени 127 млн. евро.

Окончателният вариант на Споразумението ще бъде изготвен, след като влезе в сила Регламентът за определяне на общоприложими разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове и след окончателното одобрение от Европейския парламент на Многогодишната финансова рамка.

Подкрепи Economic.bg