Още 1000 легла за бежанците от държавния резерв

Правителството предложи за гласуване изменение на Закона за убежището и бежанците

76 ~ 1 мин. четене

Допълнителни 1000 легла и постелъчен инвентар ще бъдат освободени от държавния резерв и дадени безвъзмездно на Министерство на вътрешните работи (МВР). Решението е правителството и взето заради постоянно нарастващия брой бежанци.

Междувременно правителството предложи за гласуване изменение на Закона за убежището и бежанците, с което да се приемат единни стандарти при приемането и предоставянето на международна закрила на бежанци и трети лица без гражданство.

С промените ще се уреждат условия на приемане, които гарантират достоен стандарт на живот и са съпоставими в целия ЕС. Въвеждат се по-ясни понятия и по-опростени правила, а на държавите-членки се предоставя по-голяма гъвкавост при тяхното интегриране в националните правни системи.

Крайният срок за приемане на промените е юли 2015 г, но България предприема мерки това да стане по-рано поради непропорционалния миграционен натиск, на който е подложена в момента и с цел защита на обществения ред, здравето на населението и националната сигурност.

Подкрепи Economic.bg