Отбелязваме Европейския ден на езиците

Официалните езици в Европа са 24

Отбелязваме Европейския ден на езиците

На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците. Празникът е обявен на 6 декември 2001 г. от Съвета на Европа. Идеята на отбелязването му е да се повиши културата за използваните езици в Европа и езиковото многообразие, както и да се стимулира изучаването на чужди езици.

В Европейския съюз има голямо езиковото многообразие. Официалните езици са 24, но съществуват и около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти.

Според данните на Евростат 97,1% от децата на Стария континент изучават английски език, 34,1% - френски, 22,1% - немски и 12,2% - испански. Поне половината от населението в света говори два или повече езика.

Процентът на изучаващите английски език в България е 86.2%. Повече от половината деца в Люксембург, Кипър, Румъния, Италия, Ирландия, Холандия и Португалия учат френски език. У нас той се изучава от 3.3% от децата. Немският е изучаван от почти половината деца в Люксембург, Дания, Полша, Холандия, Словакия. В България процентът е 7.9.

Европейската комисия провежда активна политика за изучаване на езици в Европа от ранна детска възраст.

Коментари: 0