Отново сме след Румъния по финансови възможности

България запазва последното място по покупателна способност в ЕС

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Покупателната способност на българите продължава да е най-ниската в Европейския съюз (ЕС) - тенденция, която се запазва през последните пет години. Предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат показват, че възможностите ни са едва 44% от тези на средния европеец.

По този показател страната ни може да се мери единствено с държави извън ЕС, като Македония, Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина, където възможностите им са по-малки. Най-близо до нашия стандарт на живот от държавите в Евросъюза е Румъния, където възможностите на хората са на 47% от средноевропейските.

Държавата с най-големи възможности на глава от населението е Люксембург, където покупателната способност е 50% над средноевропейската. След нея се нарежда Германия с 19%, Великобритания с 18%, Австрия със 17%, Швеция с 15%, Холандия с 13%, Франция и Финландия с 12% над средното за ЕС ниво.

Показателят Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението показва, че и тук сме последни - с едва 45% от средното за ЕС ниво. И тук Румъния ни изпреварва, като там показателят е 49% от средния за ЕС.

Коментари: 0