Парламентът ще възложи финансов одит и на Министерски съвет

До няколко дни започва одитът на ДКЕВР за цените на парното, тока, природния газ и водата, каза председателят на Сметната палата Валери Димитров

104 ~ 3 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Димитров, кога ще влезете в ДКЕВР и ще започнете одитът?

- В близките дни. В момента, в който получим решението и след като бъде гласувано в Пленарна зала. Ние вече се подготвяме. Ще ни бъдат възложени три одитни задачи: Топлофикация София, ДКЕВР и Министерството на икономиката и енергетиката. Предложенията са от различни парламентарни комисии. Накрая те ще бъдат обединени и заедно ще бъдат гласувани в зала  трите предложения.

 

- Одитът, който на 7 февруари гласува Комисията за ДКЕВР, само за цени ли ще е?

- Регулиране на 4 цени - на топлинната, на електрическата енергия, на природния газ и на водата. Те се определят с административен акт от ДКЕВР. Проверката ще обхваща и тяхното контролиране от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

 

- Ще се наложи ли да вземете външни експерти?

- Безспорно. Имаме много сериозна задача. Тя ни затруднява максимално, защото изисква много специални инженерно-технологични познания. Има много сложни методики за определяне на цените, които изискват много сериозно проучване. Без външни експерти няма да можем да се справим, защото в края на краищата одиторите не са специалисти по всичко.

 

- А, ще дадете ли оценка по верността на методиките?

- Оценката на методиките е резултат от една технологична експертиза. Тука наистина ще ни трябват инженерни познания и много специализирани икономически познания. Естествено ние даваме винаги препоръки и ако има лоши практики при ценообразуването и по контрола на цените, ние ще ги посочим.

 

- Кои са най-важните одити, които прави Сметната палата в момента?

- Това са най-вече тези, които ще ни възложи парламентът. Предполагам, че парламентът ще ни възложи още две задачи, тъй като в рамките на годината той има право на 5 одита.

 

- А, другите два, които ще ви възложи, знаете ли какви ще бъдат?

- Не зная. Обсъждат се. Другата седмица, предполагам ще станат ясни.

 

- Председателят на парламентарната комисия за определяне обхвата на одита на ДКЕВР Димитър Главчев каза, че вероятно другата седмица ще бъде възложен и одит на Министерски съвет. Доколкото си спомням имаше проблеми с предишните одити на Министерски съвет. Какво се случи?

 

- Имаше два одита на Министерски съвет. Единият беше одит на изпълнението, а другият одит на съответствието.

Сметната палата беше направила финансов одит за заверка на годишния финансов отчет на Министерски съвет за 2008 г. Финансовият отчет е бил заверен без резерви. През август 2009 г. парламентът ни възложи одит на съответствието, тоест одит за спазването на закона при финансовото управление на Министерски съвет. Одитният екип започна да проверява документацията на Министерски съвет и изведнъж одиторите поставиха въпроса, че предишният одит за заверка на финансовия отчет, който се прави всяка година, е бил направен некачествено от колегите им одитори. Проверявайки все повече документация, те разкрили, че заверката не е вярна, че е трябвало да се приеме с резерви  и дори да се откаже заверка на финансовия отчет.

 

- Какво се случи тогава?

- Одитният екип дойде при мен и каза, че  проверката на финансовия отчет е извършена безобразно. И затова аз отмених заверката и направихме втора заверка, която вече беше с отказ. Нови одитори направиха заверката и стигнаха до извода, че има основание за отказ. Отказана беше заверка на Министерски съвет за 2008 г. Същевременно продължи одитът на Министерски съвет за финансовото управление. Тъй като имаше данни за престъпление, изпратихме одитния доклад на Прокуратурата. Тогава в. Труд се добра до него и го публикува в отделни негови части.

След като чакахме 2 години и половина прокуратурата да се произнесе, ние публикувахме доклада само в частите без данни за престъпление. Продължаваме да очакваме прокуратурата да се произнесе дали има престъпление или не. Може новият главен прокурор да ускори процеса.

Подкрепи Economic.bg