Пенсионните компании със 7.35% повече приходи

Към края на шестмесечието те са с положителен нетен финансов резултат на 19 474 000 лв.

53 820 000 лв. са общите им приходи за първото полугодие на тази година на пенсионноосигурителните дружества, показва публикуваната днес статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН). Това е ръст от 7.53% на годишна база спрямо същия период на предходната година.

Към края на шестмесечието пенсионните компании са с положителен нетен финансов резултат на 19 474 000 лв.

В системата на допълнителното пенсионно към 30 юни 2012 г. са акумулирани нетни активи на стойност 5 068 011 000 лв. В сравнение с края на първото полугодие на миналата година също регистрират ръст от 18.41 на сто.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към е 4 040 954 души, като нараства спрямо 30 юни 2011 г. с 2.77 на сто.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.46 на сто, в професионалните – 85.6 на сто, в доброволните – 57.97 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 32.89 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36.4 г., в професионалните – 42.8 г., в доброволните – 47.9 г. и в доброволните по професионални схеми – 41.3 г.

Коментари: 0