Плащаме средно по 38 лева с карта в магазина

Покупките достигат обем от 1,1 млрд. евро за година

72 ~ 2 мин. четене

Обемът на изхарчените средства при търговци с карти Visa, издадени от български финансови институции, нараства с 27% на годишна база и надхвърля 1,148 млрд. евро. Електронните разплащания в България отчитат стабилен ръст през 2013 г. по данни на технологичната компания Visa Европа, която обяви своите годишни финансови резултати за периода октомври 2012 г. – септември 2013 г. Специално за да представи постиженията, в България пристигна Никола Хус, новият главен изпълнителен директор на компанията.

Генерираният оборот на българския пазар се дължи на нарастващия брой трансакции на POS терминали. Те достигат 30 млн. и отчитат повишение от 30% в сравнение с 2012 г. Общият брой карти Visa, издадени от български банки, е 3,45 млн., което съставлява 6% увеличение спрямо предходната година. Средната стойност на една трансакция с карта спада с 2,7% до 38,4 евро. Броят на POS трансакциите с карти Visa също нараства значително - с 23% и, достига средно 8,7 трансакциина годишна база. Всички тези данни доказват, че българските потребители използват своята Visa карта все по-често и за малки ежедневни покупки.

Стабилният ръст се дължи на непрекъснато увеличаващия се брой покупки, осъществени с дебитни карти Visa. Общият обем изхарчени средства с тях достига 764 млн. евро за 2013 г., което е с 32% повече спрямо 2012 г. Този оборот е постигнат с 22,3 млн. плащания на POS, което е с 34% повече в сравнение с предходната година. Средният брой POS трансакции за дебитна карта Visa също нараства с 27% на годишна база и достига7,4 трансакции за съответния период.

Онлайн разплащанията с карти Visa при търговци, обслужвани от български банки, възлизат на 167 млн. евро, отчитайки почти 92% ръст през 2013 г. Стабилният растеж на e-търговията в България е сред най-големите в цяла Европа за периода и се дължи на все по-широкото навлизане на електронните разплащания сред българските потребители и онлайн търговци.  

Подкрепи Economic.bg